Čo očakávaš?

27.12. 2020badida@bip.cz448x0

Minule som zahliadol prednášku jedného exorcistu. Vypol som ju po krátkej chvíli. Lebo nesúhlasím s jeho názorom. Nech si učí čo chce a ako to najlepšie cíti. Nebudem ho ani menovať. Vravel, že si máme dávať pozor, lebo nemôžeme byť až príliš pozitívni, príliš radostní.

Dnes som čítal evanjelium o Simeonovi. Bol to staručký človek, ktorý očakával „potechu Izraela.“ A je tu pekná otázka: „A čo očakávaš od Boha ty?“

Niečo pekné, potešujúce, alebo pre istotu radšej niečo zlé. Lebo sme možno boli vychovávaní, že pekné veci si musíš zaslúžiť. A čo keď mi Boh bude chcieť dať viac ako si zaslúžim? Čo v takomto prípade? Povedať: „Nie, ja si to nezaslúžim? Azda to on nevie? Azda to Boh nevie, že ja si nezaslúžim jeho dary?!!!“

Niektorí sa boja očakávať niečo pekné. Samozrejme, že si to niekedy nezaslúžime. Ale nechce Boh od nás viac ako zásluhy? Keď sa vrátil márnotratný syn, ako reaguje otec? Čo si zaslúžil tento otrhanec? Nový prsteň? Nové šaty? Hostinu? Nič z toho si nezaslúžil.

Svätý Pavol píše: „Ak by vám niekto, hoc aj anjel z neba ohlasoval iné evanjelium… nech je prekliaty!!!“

Ak by bola príležitosť, asi by som povedal tomu exorcistovi: „Čo si to dovoľuješ?!!! Kto si?!!!“ Nič ti nehovoria slová žalmu: „Blažený ľud, ktorí vie jasať!!!“

Vyčítal Ježiš niečo mýtnikovi Zachejovi? Nie. Povedal mu: „Dnes musím byť v tvojom dome.“ A veľmi dobre vedel, že si to Zachej nezaslúži. Mnohí si to nezaslúžili. Ani Maria Magdaléna, ani Šavol z Tarzu, ani Šimon Peter. A keď Ježišovi vyčítali, prečo sa stretáva s hriešnikmi (teda s tými, ktorí si nezaslúžia Božiu pozornosť) tak jeho odpoveď bola geniálna: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.“ A ešte to potom ozdobil príbehom o stratenej ovečke a zakončil slovami: „Väčšiu radosť má pastier z jednej stratenej ako z 99 nestratených.“

Toto je podstata evanjelia. Samotný názov tiež hovorí veľa: „Evangelium = radostná zvesť“ Žiaľ, pre niektorých veriacich, kňazov, exorcistov je skôr knihou s názvom „Beda, ti…“

Áno, sú tam aj tieto slová. Ale sú slová „Beda ti!“ srdcom evanjelia? Neznamená azda meno „Ježiš“ – Boh zachraňuje? Neposlal Boh svojho Syna na zem preto, aby sme sa stali deťmi svetla?

Zoberte si žalm 103 a čítajte:

„Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním,po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla…Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí.“

Tento žalm vznikol pred Kristom. A ja sa pýtam: „Môže byť autor tohto žalmu až tak pozitívny? Ako to, že starozákonný človek očakáva takéto pekné veci od Hospodina? A keď toto čítame v Starom zákone, nemáme mať my oveľa viac dôvery?

„On mi odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí mě uzdravuje a věnčí mě svým milosrdenstvím a slitováním…“

Predstav si to. Predstav si, že Pán ťa korunuje milosťou a milosrdenstvom. A jasné, že si to nezaslúžiš. Ale môžeš to chcieť!!! Môžeš po tom túžiť!!! Môžeš si to veľmi priať!!! Nech ta túžba prerazí až k nebesiam!!!

Simeon očakával potechu Izraela. A môžem ju očakávať aj ja. Môžeš ju očakávať aj Ty 😊 Očakávajme pekné veci a nech sa tak stane😊

A nenechajme si ukradnúť slobodu, ktorú máme v Kristovi. Nenechajme sa zviazať obavami niektorých ľudí. Lebo v Ježišovi je Nová zmluva a nikto nás už neodlúči od Božej lásky.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů