svedectvo

Články pre štítok svedectvo
12.6. 2020

Už ste videli strom, ktorý prináša ovocie 12 krát do roka?

Ja ešte nie. Ale Boh to videl a ukázal to aj prorokovi Ezechielovi. A dokonca nie jeden strom. Mnoho takýchto vzácnych stromov. Kde rastú? Prorok Ezechiel to opísal a každý si to môže prečítať v knihe kníh. V Biblii. Práve v spisoch proroka Ezechiela. Opisuje to v 47 kapitole, keď píše o rieke života vyvierajúcej z chrámu. Táto rieka prináša všade život. A prorok píše:...