Čo je podľa Biblie najväčším nešťastím človeka? Päť veci.

7.11. 2023badida@bip.cz200x0

Denne vidíme v televízii správy o rôznych nešťastiach. Čo však o najväčšom ľudskom nešťastí píše Biblia? Vedeli by ste odpovedať na túto otázku? Možno áno, možno nie. Ale je dobre sa zamyslieť práve nad tým, čo s istotou nájdeme na mnohých stránkach Biblie. Určite je to týchto 5 vecí.

1. Odlúčenie od Boha:

Podľa Biblie je Boh zdrojom všetkého dobra a života. Preto keď sa človek odvráti od Boha, stráca prístup ku všetkým týmto požehnaniam. Odlúčenie od Boha sa prejavuje napríklad ako pocit prázdnoty, smútku alebo beznádeje. V takejto situácii je jedinou nádejou návrat k Bohu a jeho milosti.

2. Hriech:

Hriech je v zásade konanie, ktoré je v rozpore s Božími prikázaniami. Hriech vytvára bariéru medzi človekom a Bohom a vedie k utrpeniu. Podľa Biblie je jediným riešením pre hriech pokánie a obrátenie sa k Bohu.

3. Pýcha a sebectvo:

Pýcha a sebectvo sú v podstate formy sebauctievania, ktoré odvracajú človeka od Boha a od druhých ľudí. Podľa Biblie, pýcha vedie k pádu, zatiaľ čo pokora vedie k múdrosti a pokoji.

4. Strach a úzkosť:

Strach a úzkosť sú emocionálne stavy, ktoré bránia človeku v plnom žití života a v duchovnom raste. Podľa Biblie, dokonalá láska zaháňa strach a úzkosť a dáva pokoj a radosť.

5. Nedostatok lásky a súcitu:

Láska a súcit sú podľa Biblie základnými hodnotami, ktoré by mali riadiť všetky naše vzťahy. Bez nich sa človek stáva tvrdým a necitlivým voči potrebám a utrpeniu iných. Láska a súcit sú tiež dôležité pre našu osobnú spásu, pretože bez nich nemôžeme vstúpiť do Božieho kráľovstva.

(ilustr. foto: Pixabay)

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů