Diabol podľa Biblie nenávidí vďačnosť. Viete prečo?

11.11. 2023badida@bip.cz225x0

V Biblii je diabol opísaný ako zdroj hriechu a zla. Je symbolom hrdosti, sebeckosti, klamstva a závisti. Na druhej strane, vďačnosť je kresťanská hodnota, ktorá je spojená s pokorou, láskou, štedrosťou a pravdou.

Vďačnosť sa teda nezaobíde bez týchto štyroch zložiek:

1. Pokora – Vďačnosť je prejavom pokory, pretože priznávame, že sme prijali niečo, čo sme nedokázali získať sami. „Pred Bohom sa vždy skloním, ďakujem ti za tvoju vernosť a lásku. Veď si ma vysoko povýšil a zachránil si ma pred krutým pádom.“ (Žalm 18,2)

2. Láska – Vďačnosť je prejavom lásky. Keď sme vďační, prejavujeme lásku aj navôkol seba. „My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ (1 Ján 4,19)

3. Štedrosť – Vďačnosť nás vedie k štedrosti. Keď sme vďační za to, čo máme, sme viac ochotní zdieľať s inými. „Dávajte a dajú vám: dobrú, natlačenú, pretresenú, vrchovatú mieru vložia vám do lona. Lebo akou mierou meriate, takou sa vám bude odmeriavať.“ (Evanjelium podľa Lukáša 6,38)

4. Pravda – Vďačnosť je prejavom pravdy. Keď sme vďační, uznávame skutočnosť, že sme boli požehnaní. „Vyroprávam všetky Pánove skutky, jásam a radujem sa z tvojej pomoci.“ (Žalm 9,14)

Vďačnosť je teda zmesou týchto štyroch duchovných hodnot. Ide o veľmi silnú zmes, veľmi silnú vybušninu!

A čo ešte dokáže vďačnosť v duši človeka?

Vďačnosť tiež pomáha ľuďom cítiť sa šťastnejšími, spokojnejšími a miernejšími. Tieto pocity sú v rozpore so strachom, zúrivosťou a nepokojom, ktoré diabol chce v ľuďoch vzbudzovať. Aj tu teda ide o ďalšiu silnú „duchovnú zmes“ troch veci: šťastie (radosť), spokojnosť a miernosť. Pred dušou, ktorá prežíva tieto pocity zlý duch nemôže obstáť. Neznesie žiadnu z týchto cností. Preto apoštol Pavol povzbudzuje: „Ustavične sa radujte v Pánovi!“ alebo „Ustavične radosť prežívajte, ustavične sa modlite, za všetko vďakujte, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi vo váš prospech.“ (1 Tesalonickým 5,16-18)

Vďačnosť smeruje k Bohu a preto ju diabol nenávidí. On chce, aby ľudia odmietali Pána. Vďačnosť je teda pre diabla hrozbou, pretože posilňuje ľudskú vieru v Boha a oslabuje jeho vlastnú moc.

Keď ľudia prejavujú vďačnosť, ukazujú tým svoju pokoru a svoju vieru v Boha. Toto je v priamom rozpore s tým, čo diabol propaguje a reprezentuje.

„Ustavične ti chcem ďakovať a vychvaľovať tvoje meno, Pane.“ (Žalm 44,9)


(foto: pixabay.)

Prečo som vybral práve túto fotografiu? Lebo má v sebe „náboj“ nádeje.

Nádejou tiež výťazíme 🙂

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů