Mojžíš a covid

20.7. 2021badida@bip.cz585x0

Včera bolo na omši pekné čítanie. Izrealský ľud vyšiel z Egypta a smeruje na slobodu. No zrazu uvidia v pätách vojsko a začnú nariekať…

„Velmi se báli a křičeli k Hospodinu. Řekli Mojžíšovi: „Copak nebylo v Egyptě místo k pohřbení, že jsi nás vzal umřít na poušť? Cos nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta? Copak jsme ti neřekli už v Egyptě: `Dej nám pokoj! Chceme otročit Egypťanům, neboť je pro nás lépe jim otročit než umřít na poušti!‘

 Mojžiš ich však povzbudzuje k dôvere. „Nebojte se, vzmužte se, a uvidíte záchranu od Hospodina, kterou vám dnes připraví. Egypťany, které dnes vidíte, už neuvidíte navěky. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete jen mlčky přihlížet.“

Je to dramatické. A čo nasleduje?

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Co ke mně křičíš? Poruč synům Izraele, ať táhnou dál! A ty zdvihni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozděl ho, aby synové Izraele mohli jít středem moře po souši.“

Táto veta: „Poruč synům Izraele, ať táhnou dál!“ sa mi zdá dosť aktuálna.

Pred rokom sa veriaci po celom svete modlili a mnohí aj postili za zastavenie pandémie. A pandémia nezmizla. „Iba“ prišla na svet vakcína.

A ja si trúfnem povedať, že teraz je čas keď Boh hovorí: „Co ke mňe křičíš? Už si sa modlil, už si sa postil.

Ale teraz je už iný čas. Poruč synům … ať táhnou dál!“ Načo čakať? Pohni sa! Ak máš niečo čo ti môže pomôcť? Táhni dál, pokračuj. A ja ťa neopustím a budem s tebou. Vždy budem s tebou.

Cieľom týchto myšlienok nie je niekoho naštvať, alebo vyvolať diskusiu, ktorej je aj tak dosť. 😊

Iba chcem veriť, že Bohu sa tento svet nevymkol z rúk a že vakcína je „Mojžišovou palicou“ do mora s názvom „covid 19“. Aby sme sa v ňom neutopili ale ním prešli. On je s nami.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů