Požehnaný, kto vie meditovať.

9.11. 2023badida@bip.cz152x0

Meditácia je technika, ktorá sa používa na upokojenie mysle a dosiahnutie vyššieho stavu vedomia. Toto tvrdí umelá inteligencia.
No my, kresťania máme obrovskú výhodu. O aký vyšší stav vedomia máme usilovať? No predsa o hlbšie uvedomenie a vnútorné prežitie Božích tajomstiev. Vďaka meditácii môžeme mať podiel na tom, čo povedal Ježiš:

„Blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“ (Mt 13,16) Tým, že sa znovu a znovu ponárame do Božích slov, stávame sa požehnaní. A to je cieľ meditácie.

Existuje veľa rôznych foriem meditácie, ale tu sú niektoré základné kroky, ktoré môžu pomôcť začiatočníkom začať:

1. Nájdite tiché a pohodlné miesto:

Je dôležité, aby ste mali miesto, kde sa budete cítiť pohodlne a nebude vás rušiť vonkajší svet. Mnohí duchovní učitelia doporučujú takúto chvíľku po každej sv. omši. Pre mnohých je tým miestom príroda. Mnohí nachádzajú stíšenie v tichu kostola, či kaplnky. Ticho je tou bránou, ktorá im pomáha vstúpiť do Božej prítomnosti.

2. Nastavte čas:

Začnite napríklad 5 až 10 minút, a postupne pridávajte. Ako mládežníci sme boli vedení k tomu, že je dobré si denne nájsť 15 minút na tzv. „stánok stretnutia“. Panna Maria povzbudzuje na mnohých miestach k modlitbe posvätného ruženca. Nájsť si čas na ruženec vlastne znamená, vymedziť si čas na meditáciu. To recitovanie vyplňuje čas, počas ktorého sa má človek vnútorne ponárať do nejakého tajomstva viery.

3. Sústreďte sa:

Sústredenie môže byť na čokoľvek, čo vám pomôže udržať myseľ zamyslenú. My kresťania sa sústreďujeme na tajomstvá našej spásy. Sú to tajmostvá, pretože ich človek môže prijať iba vierou. Pri sústredení nám môže pomôcť nejaký obraz, text, alebo dokonca príroda. V prírode totiž vnímame silu a umenie nášho Stvoriteľa.


4. Pozorujte svoje myšlienky:

Nezabudnite, že cieľom meditácie nie je zbaviť sa myšlienok, ale viac ich prežiť. Ak vás myšlienky niekam odvedú, jednoducho ich uznajte a pokojne sa vráťte k svojmu sústredeniu. Mnohí kresťania sa trápia, že sa pri modlitbe nemôžu sústrediť. Nejde o žiadnu tragédiu. Naše zablúdenie myšlienok nás nemôže odlúčiť od lásky nášho Pána. Znovu sa s ľahkosťou môžeme vrátiť do Božej prítomnosti, lebo Pán veľmi rád prebýva s nami. On nás miluje.

Pokiaľ ide o duchovnú meditáciu, mnoho kresťanov praktizuje formu meditácie nazývanú „biblická meditácia“. To zahŕňa sústredenie sa na verše z Biblie alebo na vlastnosti Pána, s úmyslom hlbšie pochopiť a priblížiť sa k Bohu.

Biblia nás povzbudzuje k meditácii v mnohých veršoch, napríklad v prvom žalme čítame: „Ale jeho záľuba je v zákone Hospodinovom a na jeho zákone rozjíma dňom a nocou.“ Toto slovo je nádherné. Požehnaný je človek, ktorý medituje.

Je dôležité poznamenať, že biblická meditácia sa líši od iných foriem meditácie tým, že jej cieľom je nie prázdnota mysle, ale skôr naplnenie mysle Božím slovom. Ako píše apoštol Pavol: „Božie slovo nech vo vás bohato prebýva.“ (Kol 3,16)

Ak sa Vám môj článok páčil, prosím o zdieľanie 😉 Ďakujem.
A to najdôležitejšie na záver: Nezabunite si dnes nájsť čas na meditáciu. 🙂

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů